Effectief samenwerken: de driehoek van verantwoordelijke relaties

Een vlot geschreven boek waarin de driehoek van effectieve samenwerking kernachtig wordt beschreven. In de driehoek nemen een initiator, actor en ondersteuner samen verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. Samenwerken via de driehoek is een manier om kansen op leren, groeien en versnellen te benutten. Het denken in driehoeken is in mijn eigen adviespraktijk niet meer weg te denken. Ik zie het als dé manier om resultaatgericht te werken via optimale samenwerking. De driehoek vormt een verfrissend alternatief voor de meer gangbare tools op het gebied van samenwerken.