Op naar geluk: de psychologie van een fijn leven

Ap Dijksterhuis, die we natuurlijk allemaal kennen van de bestseller 'Het slimme onbewuste', kiest in navolging van Martin Seligman en vele anderen ook voor de positieve psychologie. Waarom langer je aandacht richten op wat mensen ongelukkig maakt als je ook rechtstreeks op je doel af kunt gaan? Op naar geluk! Bij de veronderstelling dat begrijpen hoe iets niet werkt, je uitzicht geeft op hoe het wel kan, en dat dit inzicht voldoende is om verandering in gang te zetten kun je namelijk best vraagtekens plaatsen. Je komt de oplossing met andere woorden niet op het spoor door te kijken naar wat je ongelukkig maakt. Onderzoeken wat je gelukkig maakt is een heel ander en zinvol perspectief! Het betekent niet dat je voorbij gaat aan problemen, ze worden simpel van een andere kant benaderd. In het boek 'Op naar geluk' verkent één van de meest invloedrijke psychologen van ons land, het thema geluk vanuit de westerse en oosterse traditie, hij geeft een geluksformule en schetst 6 'gelukspraktijken' die je kunnen helpen je eigen geluk te vergroten. Want... geluk is niet alleen een kwestie van geluk.

Overigens zie je steeds meer organiseren experimenteren met het werken aan het thema geluk. Een prima ontwikkeling wat mij betreft!