Innoveren

Samen vernieuwen in de praktijk: principes en aanpakken om werk te maken van innovatie

Deze toolbox is gebaseerd op onderzoek naar leren en innoveren. Het boek, de principes en de werkvormen hebben voor mij in de praktijk hun waarde al vele malen bewezen. Ze bieden handvatten voor het werken aan het vinden van slimme oplossingen voor lastige vraagstukken rond vernieuwing.

 

10 Innovatielessen uit de praktijk

Wat versta ik onder innoveren?
Innoveren is ‘hot’. Er zijn vele definities van in omloop. Goed om even stil te staan bij wat ik in dit kader onder innoveren verstaan. Ik maak gebruik van twee definities.

Ontketen vernieuwing! Blokkades wegnemen en beweging creëren - Arend Ardon

De grootste verdienste van Ontketen vernieuwing! is niet zozeer dat Ardon baanbrekende nieuwe inzichten presenteert. Alles is eigenlijk al wel bekend. Toch heeft het boek iets in mij geraakt. Wat ik zo knap vind is dat Ardon erin is geslaagd in dit vlot geschreven boek taal aan te reiken die past bij dit 'tijdperk van verandering'. Taal waarmee je in organisaties weer een volgende stap kunt zetten als het gaat om het wegnemen van blokkades en het creëren van beweging om vernieuwing te ontketenen.
Abonneren op RSS - Innoveren