Veranderen met energie

Komen veranderingen in je organisatie vooral tot stand als reactie op een noodzaak: kosten nemen toe, marktaandeel neemt af, wetgeving wijzigt? Staat ‘moeten’ centraal en wordt verandering ingegeven door omstandigheden? Problemen worden geanalyseerd en daarna plannen systematisch uitgerold?
 
Met deze visie moet je zeker niet afrekenen. Die heeft waarde, vooral als het gaat om veranderinitiatieven die gaan over structuren, systemen en procedures. Maar het gaat mis als je deze manier van denken toepast op veranderingen die gaan over gedrag, interacties en vernieuwing. Deze veranderingen vragen om een andere benadering, niet uitrollen maar het creëren van beweging.

Learning Spirit | veranderen met energie is partner en expert voor organisaties die voor de uitdaging staan een vernieuwingsproces op gang te brengen en beweging te creëren. Beweging die bijdraagt aan energie, zelfvertrouwen, samen werken, leren en vernieuwen. Vernieuwingsinitiatieven worden succesvol. Hoe we dat doen? Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak! 06 – 46074749 | mnooijen@learningspirit.nl

Lees verder >>>
De richting waarin een groep mensen of organisatie zich ontwikkelt wordt bepaald door de vragen die men zichzelf stelt. Een team dat zichzelf afvraagt: 'Waarom gaat de samenwerking in project X zo stroef? En wat kunnen we daaraan doen?' ontdekt andere dingen dan een team dat kijkt naar: 'Wanneer waren we eigenlijk op ons best? En hoe krijgen we daar meer van?' Dit raakt de kern van Appreciative Inquiry als veranderperspectief.