Creating developmental space for better team results

Nu organisaties in hoog tempo moeten veranderen en innoveren heeft teamwerk een vlucht genomen, want het werk wordt steeds complexer en vaak te complex voor één individu. Toch lukt het veel teams niet beter te presteren dan het beste teamlid uit een team alleen zou kunnen. Deze Nederlandse samenvatting van het proefschrift van Karin Derksen bevat de belangrijkste conclusies van haar onderzoek met de centrale vraag: Hoe kunnen teams ontwikkelruimte creëren met als doel het best mogelijke resultaat te behalen?