Artikelen

Leidinggeven aan het onbekende: vernieuwingskracht versterken met Appreciative Inquiry

Veel organisaties staan voor belangrijke vernieuwingsopgaven. Hoe breng je daarin beweging op gang? Hoe creëer je een klimaat waarin mensen zich uitgedaagd voelen om te experimenteren en bestaande patronen te doorbreken? In dit artikel beschrijf ik hoe we in een zorgorganisatie werken aan het versterken van het samenspel tussen cliënten, mantelzorgers en professionals en de belangrijke lessen die we daarbij leren.

Het artikel verscheen in tijdschrift Opleiding & Ontwikkeling (O&O) nummer 4/2017.
Tags: Appreciative Inquiry, Waarderend onderzoeken, Zorg, Vernieuwen

De zin en onzin van 70:20:10 voor leren in de zorg

Dr. Maaike Endedijk is Universitair Hoofddocent bij de vakgroep Onderwijskunde aan de Universiteit Twente en onderzoekt de black box van werkplekleren. De 70:20:10-beweging heeft duidelijk gemaakt dat veel leren van medewerkers plaatsvindt buiten formeel georganiseerde leeractiviteiten. Het model is in korte tijd erg populair geworden en professionals in leren en ontwikkelen gebruiken het graag als richtlijn bij het vormgeven van leerprocessen. In dit artikel dat verscheen in Onderwijs en Gezondheidszorg (nr. 1/2018) gaan Joke van Alten en Mariël Rondeel in gesprek met Maaike over de zin en onzin van 70:20:10.
Tags: 70:20:10, Zorg, Leren, Opleidingskunde

Creating developmental space for better team results

Nu organisaties in hoog tempo moeten veranderen en innoveren heeft teamwerk een vlucht genomen, want het werk wordt steeds complexer en vaak te complex voor één individu. Toch lukt het veel teams niet beter te presteren dan het beste teamlid uit een team alleen zou kunnen. Deze Nederlandse samenvatting van het proefschrift van Karin Derksen bevat de belangrijkste conclusies van haar onderzoek met de centrale vraag: Hoe kunnen teams ontwikkelruimte creëren met als doel het best mogelijke resultaat te behalen?
Tags: Teams, Teamontwikkelruimte

Appreciative inquiry: veranderen met energie

De richting waarin een groep mensen of een organisatie zicht ontwikkelt wordt bepaald door de vragen die men zichzelf stelt. Het stellen van krachtige vragen die energie geven en verandering in gang zetten raakt de kern van Appreciative Inquiry (AI) als veranderperspectief. In dit artikel verkennen Saskia Tjepkema en Joeri Kabalt hoe dat werkt.
Tags: Appreciative Inquiry, Waarderend onderzoeken, Veranderen met energie

Ontwikkelruimte voor innovatieve teams

Teams die werken aan verbetering, verandering en vernieuwing hebben ontwikkelruimte nodig. Hoe maken teams die ontwikkelruimte, in de samenwerking met elkaar en hun omgeving? En op welke manier ondersteunt leiderschap dat? Karin Derksen, met wie ik regelmatig samenwerk, schreef dit artikel dat verscheen in Opleiding & Ontwikkeling. Inmiddels is ze gepromoveerd op het onderwerp teamontwikkelruimte.
Tags: Ontwikkelruimte, Teamontwikkelruimte, Innovatie, Teams

Effectief samenwerken: denken in driehoeken

Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie en in elk netwerk mogelijk is. Deze benadering maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere rolverdeling, vanuit de eigen kracht - en dat stimuleert samenwerkingsrelaties waarin iedereen verantwoordelijkheid neemt. Het helpt om te sturen op wat je wilt bereiken en je te profileren op datgene wat je belangrijk vindt.
Tags: Denken in driehoeken, effectief samenwerken

Bouwen van sterke teams. Vuistregels voor waarderend faciliteren

Helder geschreven hoofdstuk uit het boek 'Van kiem tot kracht: een waarderend perspectief voor persoonlijke ontwikkeling en organisatieverandering'. Het hoofdstuk richt zich op hoe je als procesbegeleider, oftewel waarderend facilitator, kunt bijdragen aan de ontwikkeling van teams. Er volgen enkele uitgangspunten of vuistregels voor waarderend faciliteren en waar deze vandaan komen. Vervolgens krijg je handvatten voor hoe je waarderend faciliteren praktisch vormgeeft en welke bekwaamheden essentieel zijn. Een must read voor iedereen die met het bouwen van sterke teams aan de slag wil!
Tags: Appreciative Inquiry, Waarderend onderzoeken, Teams
Waarderend onderzoeken is een inspiratiebron: ‘focus on the strengths, the positive instead of what fails and the negative’. De mensen om wie het draait nodigen we uit een actieve rol te nemen in de toekomst van de zorg, hun werk, organisatie of wijk.