Beweging creëren

 

Simpel gezegd zijn er twee manieren waarop je naar verandering en vernieuwing kunt kijken. In de ene wereld is veranderen vooral een reactie op een noodzaak. Het gaat over 'moeten', een sense of urgency die wordt opgelegd en door betrokkenen niet werkelijk wordt gevoeld. Verandering wordt hierbij ingegeven door omstandigheden. Problemen moeten worden aangepakt en plannen systematisch uitgerold.

Deze visie heeft waarde, vooral als het gaat om veranderinitiatieven die gaan over structuren, systemen en procedures. Maar het gaat mis als je deze manier van denken toepast op veranderingen die gaan over gedrag, interacties, leren en vernieuwen. Want hoe je de urgentie ook benadrukt, deze top-down benadering zal vooral leiden tot traagheid en gebrek aan resultaten.

De taal die steeds meer in de lucht hangt, maar waar we nog veel minder routines voor hebben ontwikkeld, gaat over vernieuwing die we wíllen. We nemen initiatief omdat we geloven dat het mooier, beter en sneller kan. Het gaat dan om sense of belonging. We overtuigen anderen niet met cijfers, maar raken hen met een inspirerend perspectief en beginnen met degenen die zin hebben om mee te bouwen. We maken geen grote plannen, maar starten zodra we een idee hebben hoe het zou kunnen. De nadruk ligt niet op problemen oplossen, maar op nieuwe mogelijkheden creëren, experimenteren en leren. Zodra we succes boeken, zetten we ons in om dat succes verder uit te breiden.


Vernieuwingskracht is overal

In mijn ogen is vernieuwingskracht overal. Je moet het alleen wel zien. In elke organisatie waar ik kom zijn er mensen die vernieuwend denken, met ideeën rondlopen en energie willen steken in andere manieren van werken. Maar vaak liggen die krachten te verpieteren door alle veranderplannen die we uitrollen. De kunst is die krachten ruimte te geven en aan te wakkeren. Het gaat erom beweging te herkennen, ervoor open te staan, onbewuste ingesleten blokkades weg te nemen, ruimte te geven én te leiden. Als adviseur lever ik daaraan graag mijn bijdrage.

Rijke leeromgeving
Het werk dat ik doe is heel divers: een workshop, leertraject, werken aan een uitdagend vraagstuk met een team of meerjaren organisatieontwikkeling. Ik werk doelgericht en geloof in de persoonlijke kracht van mensen. Mijn werk gaat over leren, vaak ook over veranderen en vernieuwen. Ik ontwerp rijke leeromgevingen en begeleid het proces. Dat doe ik door het stellen van prikkelende vragen, mensen te helpen hun talenten te ontdekken, met elkaar vraagstukken te duiden en koers te bepalen. Ik maak graag verbinding met de persoonlijke motivatie of drijfveren van mensen. Het denken in experimenten kan helpen om ruimte te maken om nieuwe dingen uit te proberen. Het woord 'experiment' heeft al in zich dat je iets nieuws uitprobeert en niet exact weet hoe het zal gaan. Ik voel me thuis in meer formele leertrajecten maar net zo lief bouw ik de brug terwijl we er met elkaar over lopen. Ik hou van mijn werk. Ik geniet ervan als anderen enthousiast raken en nieuwsgierig worden naar het zetten van de volgende stap. De energie die daarbij vrijkomt. Daar is het me om te doen.

Van uitrollen...

Reactief
Sense of urgency
Feiten en cijfers (Excel)
Problem solving
Veranderplan uitrollen
Structuren en systemen


Naar beweging creëren...

Proactief
Sense of belonging
Belief, why (storytelling)
Creating
Beweging creëren
Gedrag, interacties, patronen, energie

Uit: Arend Ardon, Ontketen vernieuwing! (2015)