Beweging creëren met familie, vrijwilligers en begeleiders, kan dat?

23-03-2016
Als procesondersteuner ben ik betrokken bij een vernieuwingsproces bij Cello Zorg. Eén van de initiatieven die ik ondersteun betreft de zorg voor mensen met een ernstig verstandelijk beperking. Een tijdje geleden stelden we onszelf de vraag: 'beweging creëren met familie, vrijwilligers en begeleiders, kan dat?' Als je veranderingen aan een groep mensen opdringt of analyseert waarom de samenwerking niet op gang komt brengt dat je namelijk vaak juist verder van huis is mijn ervaring.

In het kerngroepje stelde ik voor om in dit proces Appreciative Inquiry (AI) als perspectief te kiezen van waaruit we de beweging wilden versterken en zo op zoek te gaan naar het antwoord op onze vraag. AI is gebaseerd op een bijna te simpel lijkende basisveronderstelling: als je als organisatie (of in dit geval als team van betrokkenen in de zorg voor mensen met een ernstig verstandelijke beperking) wilt veranderen, verander dan de gesprekken. Anders gezegd: menselijke systemen als teams en organisaties veranderen in de richting waarover het meest frequent vragen gesteld worden, waarvan verteld wordt, mee geëxperimenteerd en over nagedacht wordt. Verandering begint dan al met de eerste vraag en het onderzoeks- en leerproces dat daarop volgt. Dat is de motor van de vernieuwing. Je ontdekt samen nieuwe dingen over patronen en succesfactoren, leert gaandeweg wat werkt en geeft dat vorm in de praktijk.

Het vernieuwingsproces rond enkele woningen van Cello Binckhorst in Rosmalen is in volle gang. In korte tijd heeft een trendbreuk plaatsgevonden. Familieleden initieren volop, begeleiders ondersteunen deze initiatieven. Meer en meer gooien betrokkenen de schroom van zich af. Er ontstaat verbinding en gesprekken krijgen meer diepgang. Het leren van successen en fouten krijgt ruimte. Nieuwe experimenten komen van de grond en dat geeft energie. Bovendien hebben we met elkaar ervaring opgedaan met aanpakken die in een dergelijk proces werken. Geen slechte oogst in een half jaar tijd volgens mij.

Onlangs is het idee ontstaan om ook andere koplopers en verbinders die willen experimenteren met het versterken van informele zorg te ondersteunen. Daar verheug ik me op!

Willemijn Lambert vroegen we een tekening te maken van het proces en de aanpakken die ons daarbij helpen. Ze is daar wat mij betreft op een leuke manier in geslaagd.

Klik hier om de tekening te downloaden. Als tegenprestatie stel ik een tweet, een like, het delen van deze blog of een leuke mail op prijs.

Marcel Nooijen
Learning Spirit | veranderen met energie
 
Waarderend onderzoeken is een inspiratiebron: ‘focus on the strengths, the positive instead of what fails and the negative’. De mensen om wie het draait nodigen we uit een actieve rol te nemen in de toekomst van de zorg, hun werk, organisatie of wijk.