Samen zorgen dat... van kiem tot kracht!

2-03-2016
Sinds anderhalf jaar werk ik een dag per week als programmamanager/procesadviseur zorginnovatie bij Cello Zorg. Naast het ontwikkelen van een meerjaren programma voor zorginnovatie begeleid ik verschillende experimenten in de praktijk. Eén van de speerpunten in de vernieuwing van de zorg is 'in voor mantelzorg' waarbij familie, vrijwilligers en begeleiders als een team met elkaar optrekken en elkaar versterken. In dit filmpje zie je wat we in een experiment in twee woningen van Cello De Binckhorst in Rosmalen hebben bereikt en hoe we naar dit proces kijken.
Waarderend onderzoeken is een inspiratiebron: ‘focus on the strengths, the positive instead of what fails and the negative’. De mensen om wie het draait nodigen we uit een actieve rol te nemen in de toekomst van de zorg, hun werk, organisatie of wijk.