Acht velden instrument

Leren is geen doel op zich. Ontwerpen ook niet. Ik ontwerp leerinterventies om een organisatievraagstuk op te lossen of een droom dichterbij te brengen. Zo'n ontwerp is geslaagd als het mensen helpt bij het leren van iets nieuws, zodat zij het goed blijven doen in hun werk. Zo'n ontwerp kan een formeel leertraject zijn maar het kunnen ook leerinterventies zijn die direct gekoppeld zijn aan het werk. Ik ondersteun mensen om samen te leren in en van werksituaties. Werken en leren vallen in dat geval grotendeels samen.

Als opleidingskundige genoot ik mijn opleiding bij de Foundation for Corporate Education. Grondlegger en een van de docenten was Joseph Kessels. Van hem is het bekende acht velden instrument. Het vervult een belangrijke rol in mijn werk als ontwerper van leerinterventies. Een beschrijving van het acht velden instrument mag niet op mijn website ontbreken!
Waarderend onderzoeken is een inspiratiebron: ‘focus on the strengths, the positive instead of what fails and the negative’. De mensen om wie het draait nodigen we uit een actieve rol te nemen in de toekomst van de zorg, hun werk, organisatie of wijk.