Ladder van gevolgtrekkingen

De ladder van gevolgtrekkingen is een visualisatie van het proces waarmee je tot conclusies komt over een situatie. Het beschrijft de verschillende stappen die je onbewust en razendsnel in je hoofd maakt als we tot een oordeel komen. De ladder van gevolgtrekkingen is toepasbaar in situaties waarin je meer zicht wilt krijgen op de overtuigingen en beelden die achter je oordelen liggen.

Het model is ontwikkeld door Chris Argyris en is terug te vinden in 'Het vijfde discpline praktijkboek' van Peter Senge. De beschrijving zoals je die hier vindt komt grotendeels uit 'Onderweg: pragmatisch veranderen in robuuste organiaties' van Leike van Oss en Jaap van 't Hek.
Waarderend onderzoeken is een inspiratiebron: ‘focus on the strengths, the positive instead of what fails and the negative’. De mensen om wie het draait nodigen we uit een actieve rol te nemen in de toekomst van de zorg, hun werk, organisatie of wijk.