Eenmanszaak

Het is tijd voor frisse en andere organisatievormen en -aanpakken! Graag kijk ik naar organisaties als een proces en niet (zoals we meestal doen) als 'ding'. De meest flexibele organisatie is al een 'organiseren' genoemd. Learning Spirit zie ik graag als een 'organiseren'. Het komt erop neer dat rond nieuwe of bestaande klussen of vraagstukken zich telkens opnieuw groepjes mensen vormen. Je houdt een doel voor ogen, hebt aandacht voor ieders talent en bezieling, brengt met elkaar nieuwe aanpakken in praktijk, reflecteert en speelt in op wat zich voordoet. Het gaat niet zozeer om het inrichten van het werk, maar om wat je met elkaar mogelijk kunt maken en doen in het werk.

Learning Spirit is naast eenmanszaak een netwerk van professionals met een passie voor leren en vernieuwen. Learning Spirit heeft geen mensen in loondienst, geen management, staf of afdelingen. Op basis van de vraagstukken waaraan we werken vormt zich het team. En dat voelt heel collegiaal. Hier vind je vakgenoten met wie ik regelmatig samenwerk.

Vraagstukken en opdrachtgevers

Samen met mensen die zich in willen zetten voor verandering in de zorg, (lokale) overheid, overheid en bedrijfsleven werken we aan vraagstukken rond opleiden, leren, kennisproductiviteit en vernieuwing. Dat kan variëren van een workshop van een dag, het bieden van procesondersteuning bij het werken aan een 'uitdaging' of 'vraagstuk' met bewoners in een wijk, mantelzorgers en professionals, een intensief leertraject voor vakmanschap en vernieuwing tot een meerjaren aanpak voor organisatieverandering.

De combinatie van het 'waarderende' en het 'onderzoekende' maakt Appreciative Inquiry zo waardevol. Waarderend is niet hetzelfde als 'positief' zijn. Waarderen is werken met 'dat wat er is'. Het 'onderzoekende heeft vooral te maken met continue stellen vragen, oprechte nieuwsgierigheid hebben naar de ander en het uitstellen van je oordeel.