Iedereen verandert. Nu wij nog

Volgens Hans Vermaak zitten veranderaars niet alleen in bestuurskamers, adviesbureaus of stafafdelingen. Veranderaars - ook al noemen ze zichzelf vaak niet zo - zijn verspreid door alle lagen van de organisatie te vinden. Juist ook op de werkvloer. Ik ben het van harte met hem eens. Het boek is dan ook voor hen geschreven en op te vatten als een 'everything you always wanted to know' over veranderen. In ruim twintig bondige hoofdstukken wordt beschreven hoe je écht verandert. Het boek ziet Vermaak niet als menukaart waar je naar hartelust dingen uit pikt, maar als een normatieve stellingname: dit zijn de ingrediënten die je tezamen nodig het. In elk hoofdstuk volgen voorbeelden en nuttige concepten. Vermaak spreekt én schrijft indrukwekkend en toegankelijk over veranderen!