Praktijkonderzoek: motor van verandering in organisaties

Dit boek biedt inspiratie en handreikingen voor iedereen die aan de slag wil met praktijkonderzoek als motor voor verandering in organisaties. Praktijkonderzoek is namelijk niet alleen bedoeld om iets te weten te komen, maar ook om te veranderen en te leren. Je spoort je kennis en ervaring in de eigen organisatie op. Naast interessante inzichten kan het leren van betrokkenen stimuleren en beweging creëren. Voor mij bevat het boek veel handreikingen om zulk onderzoek zinvol en leuk te maken. De illustraties in het boek zijn geweldig!