Wat vinden bestuurders van het (tegenvallende) rendement van teams?

vrijdag 15 september 2017
We werken steeds meer in teams. Organisaties noemen als pluspunten: een grotere betrokkenheid van medewerkers, een hogere productiviteit, een betere kwaliteit van producten en diensten, een kostenreductie, een hogere medewerkertevredenheid, een vereenvoudigde aansturing en een verbeterde service (bron: HRM TOP). 
 
Maar maken teams deze verwachtingen wel waar? Uit veel onderzoeken blijkt dat dit maar weinig teams lukt! In onze praktijk herkennen we dat. We zijn verbaasd dat we nog zo weinig bezorgdheid en urgentie in organisaties merken terwijl veel teams minder rendement leveren dan mogelijk is. Waarom lijkt bij teams ‘investering versus rendement’ geen issue te zijn?
 
Dit najaar gaan we op onderzoek uit. We zijn benieuwd hoe dit onderwerp leeft bij bestuurders van organisaties. Waarom werken zij met teams en wat verwachten zij van hun teams? Dragen hun teams in voldoende mate bij aan het realiseren van de organisatiedoelen? Welke acties ondernemen ze om teams optimaal te laten presteren? Hoe maken ze teamprestaties inzichtelijk? Wat is voor hen belangrijk in het werken met teams? Etc.
 
Bestuurders gezocht
We zoeken bestuurders van organisaties die mee willen doen. We richten ons op maatschappelijke organisaties zoals zorg, onderwijs en  overheid. We willen graag bestuurders uit die organisaties interviewen (max. 1 uur). We werken dit mini-onderzoek uit naar een artikel voor publicatie.
Wij zijn ervan overtuigd dat het bestuurders die meedoen direct nieuwe inzichten oplevert over teamwerk en hoe ze de effectiviteit daarvan in de organisatie kunnen verhogen.
 
Het onderzoek voer ik uit met Dr. Karin Derksen die onlangs promoveerde op het thema teamontwikkelruimte en Arjen Kaarsemaker van Kade-Leren.
 
Wil je meedoen, of ken je een bestuurder die mee wil doen?
Mail me dan via: mnooijen@learningspirit.nl.

Marcel Nooijen
 
Waarderend onderzoeken is een inspiratiebron: ‘focus on the strengths, the positive instead of what fails and the negative’. De mensen om wie het draait nodigen we uit een actieve rol te nemen in de toekomst van de zorg, hun werk, organisatie of wijk.