Portfolio

Mijn adviespraktijk richt zich op enkele belangrijke thema's, namelijk:
  • ontwerpen van leertrajecten voor vakmanschap en vernieuwing | werken en leren verbinden
  • vernieuwen van de zorg | innoveren
  • aan de slag met urgente vraagstukken | leren, experimenteren, ondernemen
  • verschil maken in project en proces | leiderschap van(uit) talent

Binnen deze thema's spelen het creëren van beweging, Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken), versterken van talenten, leiderschap, kennisproductiviteit en social learning een belangrijke rol.
 
Voordat ik zelfstandig ondernemer werd werkte ik bij Visio (voorheen: Sensis) in de rol van adviseur en projectleider op het gebied van leren, kennisdelen en innovatie. Vernieuwing van de zorg is een thema waar ik al geruime tijd aan werk. In 2013 ging 'Samen vernieuwen' bij Cello Zorg van start in de vorm van een ondersteunend platform voor trekkers van een vernieuwing in de zorg. Inmiddels is 'Samen vernieuwen in de praktijk' uitgegroeid tot een programma voor het verbreden, verdiepen en versnellen van de zorginnovatie. Van procesadviseur en facilitator/... lees verder
Sinds de start van Learning Spirit weten opdrachtgevers me te vinden als het gaat om de professionalisering van het werken in projecten, processen en programma's. Opdrachtgevers en deelnemers waarderen de wijze waarop we in deze trajecten werken en leren verbinden. Opdrachtgevers zien hun medewerkers een andere rol nemen, vraagstukken scherper definiëren en er onstaat een klimaat waarin leren, experimenteren en ondernemen telkens opnieuw worden vormgegeven. Ook als het formele leertraject al lang ten einde is. Voor mij vormen dergelijke opdrachten elke keer weer een uitdaging waarvan ik... lees verder
In de gemeente Haarlem werken Neeltje van der Heijden en ik momenteel met een groep procesadviseurs en projectleiders die allen werkzaam zijn binnen het Sociaal Domein. Eerder werkten we ook al samen voor de gemeente Haarlem. Leertrajecten zijn geen doel op zich. Het gaat erom adequate oplossingen te bieden voor uitdagingen waar een organisatie voor staat. We ontwerpen leerinterventies die passen bij de doelen en dromen van betrokkenen. Daarbij zien we het als een uitdaging om werken en leren zoveel mogelijk te verbinden... lees verder
Een belangrijk deel van mijn werk bestaat uit het ondersteunen van mensen, teams en organisaties bij het werken aan thema's of vraagstukken die er voor hen echt toe doen. Deze vraagstukken zijn divers. Het kan gaan over het meer gezamenlijk vormgeven van de zorg met mantelzorgers en professionals, klantgerichter werken, met een nieuwe methodiek of werkwijze werken of het versterken en profileren van de professionele organisatie. Leren & vernieuwen spelen in dit soort trajecten altijd een belangrijke rol.

Een speciale vermelding verdient in dit verband het project 'Samen werken... lees verder
"We think that good is the opposite of bad, and if we want good, then we have to study bad and invert it. Well we're wrong: if you study bad and invert it, you get 'not bad', and that's just not the same als 'good', is it?"

Marcus Buckingham