Vernieuwen van de zorg | zorginnovatie

Voordat ik zelfstandig ondernemer werd werkte ik bij Visio (voorheen: Sensis) in de rol van adviseur en projectleider op het gebied van leren, kennisdelen en innovatie. Vernieuwing van de zorg is een thema waar ik al geruime tijd aan werk. In 2013 ging 'Samen vernieuwen' bij Cello Zorg van start in de vorm van een ondersteunend platform voor trekkers van een vernieuwing in de zorg. Inmiddels is 'Samen vernieuwen in de praktijk' uitgegroeid tot een programma voor het verbreden, verdiepen en versnellen van de zorginnovatie. Van procesadviseur en facilitator/coach voor de trekkers van een vernieuwing is mijn rol uitgegroeid tot ontwerper van een programma voor zorginnovatie. Daarbij geef ik leiding aan de uitvoering van dit programma. Ik rapporteer aan mijn opdrachtgever en aan een stuurgroep.

Rollen: ontwerper, ontwikkelaar, procesadviseur, facilitator/coach, onderzoeker, programmaleider

Overzicht van opdrachten:
  • Samen vernieuwen in de praktijk - Cello Zorg (2013 - huidige opdracht)
  • Procesadviseur en facilitator Lerend Netwerk Sociale Innovatie - Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (2015t)