Producten & diensten

Learning Spirit biedt een breed scala aan diensten. Van maatwerk leertrajecten voor professionals en leidinggevenden tot organisatieadvies op het gebied van leren en ontwikkelen. Van intervisie tot projectmanagement bij een uitdagend organisatievraagstuk.

Leertrajecten voor vakmanschap & vernieuwing
Learning Spirit ziet het als een uitdaging om vraagstukken te verkennen en de leernoodzaak te bepalen. Bij leernoodzaak gaat het om de vraag in hoeverre leerprocessen een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van een organisatiedoel?

Learning Spirit heeft een uitgebreide track record van leertrajecten op het gebied van:
  • Adviesvak
  • Proceskunde, project- en programmamanagement
  • Leiderschap
  • Teamcoaching, procesondersteuning
  • Talentontwikkeling
  • Intervisiebegeleiders

Leiderschap
Wij ontwerpen en begeleiden leiderschapsontwikkeling in organisaties. In die trajecten brengen we de organisatie naar de volgende stap door het leiderschap van managers en/of professionals te ontwikkelen. Leiderschapsontwikkeling is dan een voertuig voor de organisatie- en teamontwikkeling. Managers en professionals zijn vaak de spil in veranderprocessen en in teams en wij begeleiden ze om die rol succesvol te vervullen. Vraagstukken zijn bijvoorbeeld: hoe worden we als organisatie ondernemender en innovatiever? Hoe worden we resultaatgerichter en zakelijker zonder dat het ten koste gaat van het geluk in het werk? Hoe worden onze teams zelfverantwoordelijk(er)?

Teamontwikkeling
Vraagstukken in organisaties worden steeds complexer, daarom werken organisaties steeds vaker met teams. Teams zijn succesvoller in het oplossen van die vraagstukken, als ze de diversiteit in hun team productief weten te maken. Dat is niet eenvoudig. Learning Spirit begeleidt teams om beter te leren presteren met elkaar. Vraagstukken van teams gaan bijvoorbeeld over: effectiever samenwerken, resultaatverantwoordelijk werken, of meer zelf organiserend werken. Het werk en de opgaven van het team zijn voor ons leidend. Samen met het team ontwikkelen we een aanpak, waardoor zij beter gaan presteren.

Interim/detachering
Steeds vaker hebben organisaties behoefte aan de tijdelijke inzet van één op één passende kennis en ervaring voor afgebakende tijdelijke opdrachten. Ben je op zoek naar een interim professional die op het gebied van leren, veranderen en vernieuwen voor jouw organisatie het verschil maakt? In dat geval ben ik tijdelijk gedetacheerd in je organisatie. Door mijn uitgebreide netwerk kan ik ook andere adviseurs aan je voorstellen. Voordeel is dat je wervings- en selectiekosten maakt een over een ervaren adviseur beschikt die direct verschil maakt en aan de slag gaat. Om te voorkomen dat kennis en expertise je organisatie verlaat bij vertrek van de adviseur besteedt Learning Spirit veel aandacht aan het delen van kennis en de overdracht van een traject naar de staande organisatie.

Kiezen voor je talent
Talentontwikkeling is gericht op het ondersteunen van mensen bij het ontdekken en inzetten van hun talent in hun werk. We gaan uit van persoonlijke vragen en kracht, en denken mee met organisaties die de talentontwikkeling van hun medewerkers willen stimuleren.

We zien talent als natuurlijk patronen in denken en doen. Wie werkt vanuit het eigen talent is productief en effectief en ervaart energie. Wanneer je weet wat je talenten zijn, kun je deze verder ontwikkelen. Dat kan door te kijken naar successen én situaties waarin het nog niet lukt om je talenten in te zetten.

Innovatie
Recent was ik als interim adviseur twee jaar verbonden aan een zorginstelling. Mijn opdracht was het om de vernieuwing van de zorg te versnellen, verdiepen en verbreden. Na enkele MT workshops stelde ik een beknopt uitvoeringsprogramma op samen met een interne sparringpartner en gingen we aan de slag. In relatief korte tijd hebben we veel bereikt.

Graag kijk ik naar innoveren als een leerproces. Ik maak gebruik van beproefde methodieken om vastgelopen situaties weer op de rails te krijgen. In de kern is vernieuwing een proces van ontdekken en dat is spannend. Leidinggeven aan het onbekende vraagt dan ook andere vaardigheden dan het reguliere primaire proces. Appreciative Inquiry is voor mij een belangrijke bron omdat ik keer op keer merkt dat het de vernieuwingskracht versterkt.

Praktijkonderzoek
Praktijkonderzoek is in mijn ogen niet alleen bedoeld om iets te weten te komen, maar ook om te veranderen en te leren. Ik zie het als motor voor verandering in organisaties. Het voordeel van praktijkonderzoek is dat geleerd wordt hoe een probleem in de organisatie opgelost kan worden door mensen in de organisatie zelf. Of hoe wat werkt in één team ook op andere plekken zou kunnen worden toegepast. Waarderen wat er al is aan ervaringen en ideeën, in plaats van te kijken naar wat er nog niets is, helpt om kiemen van verandering op te sporen en op te laten bloeien. Dit creëert energie én betrokkenheid bij oplossingen.

Appreciative Inquiry: versterken wat werkt
Menselijke systemen als teams en organisaties veranderen in de richting waarover het meest frequent vragen gesteld worden, waarvan verteld wordt, mee geëxperimenteerd en over nagedacht wordt. Verandering begint dan al met de eerste vraag en het onderzoeks- en leerproces dat daarop volgt. Dat is de motor van de vernieuwing.

Appreciative Inquiry (AI) oftewel waarderend onderzoeken is niet zozeer een aanpak of methode voor verandering, maar vooral een perspectief. Geen twee AI-trajecten zijn hetzelfde. Het zijn ook niet altijd trajecten. Je kunt ook een op zich staande interventie op een AI-manier vormgeven, of je dagelijkse manier van leidinggeven of het werken in of met (een) team(s) op de principes van AI stoelen. De kracht is dat je vanuit de basisfilosofie aansluit bij en ontwerpt voor een specifieke context en situatie.

Werken en leren verbinden
Leren is geen doel op zich. We ontwerpen leerinterventies om een organisatievraagstuk op te lossen of of en gedroomde toekomst dichterbij te brengen. Een ontwerp is geslaagd, als het mensen helpt bij he tleren van iets nieuws, zodat zij het goed doen of blijven doen in hun werk. Steeds vaker zijn leerinterventies direct gekoppeld aan het werk. We ondersteunen mensen om samen te leren in en van werksituaties. Leren en werken vallen in dat geval grotendeels samen.
 

<strong>Waarderend onderzoeken</strong>&nbsp;is een inspiratiebron: ‘<em>focus on the strengths, the positive instead of what fails and the negative</em>’. De mensen om wie het draait nodigen we uit een <span style="color:#ec008c;">actieve rol</span> te nemen in de toekomst van de zorg, hun werk, organisatie of wijk.