Leren

De zin en onzin van 70:20:10 voor leren in de zorg

Dr. Maaike Endedijk is Universitair Hoofddocent bij de vakgroep Onderwijskunde aan de Universiteit Twente en onderzoekt de black box van werkplekleren. De 70:20:10-beweging heeft duidelijk gemaakt dat veel leren van medewerkers plaatsvindt buiten formeel georganiseerde leeractiviteiten. Het model is in korte tijd erg populair geworden en professionals in leren en ontwikkelen gebruiken het graag als richtlijn bij het vormgeven van leerprocessen. In dit artikel dat verscheen in Onderwijs en Gezondheidszorg (nr.

Onderweg: pragmatisch veranderen in robuuste organisaties

Het boek drong door tot de shortlist van managementboek van het jaar 2015. Terecht! In Onderweg laten Leide van Oss en Jaap van 't Hek zien hoe duurzame verandering in robuuste organisaties plaatsvindt. De auteurs beschrijven hoe mensen in de organisatie hun werkpraktijk organseren en veranderen, en hoe je je veranderstrategie hierop kunt aansluiten. Het boek biedt deugdelijke en behulpzame theorie van de auteurs. Maar Leike van Oss en Jaap van 't Hek vinden zelf ook vele nieuwe wooren, begrippen en concepten uit, waarvoor (tot nu toe) nog geen woorden bestonden.

Samen vernieuwen in de praktijk: principes en aanpakken om werk te maken van innovatie

Deze toolbox is gebaseerd op onderzoek naar leren en innoveren. Het boek, de principes en de werkvormen hebben voor mij in de praktijk hun waarde al vele malen bewezen. Ze bieden handvatten voor het werken aan het vinden van slimme oplossingen voor lastige vraagstukken rond vernieuwing.

 

Praktijkonderzoek: motor van verandering in organisaties

Dit boek biedt inspiratie en handreikingen voor iedereen die aan de slag wil met praktijkonderzoek als motor voor verandering in organisaties. Praktijkonderzoek is namelijk niet alleen bedoeld om iets te weten te komen, maar ook om te veranderen en te leren. Je spoort je kennis en ervaring in de eigen organisatie op. Naast interessante inzichten kan het leren van betrokkenen stimuleren en beweging creëren. Voor mij bevat het boek veel handreikingen om zulk onderzoek zinvol en leuk te maken. De illustraties in het boek zijn geweldig!

Mindset, de weg naar een succesvol leven

Mindset is een mooi, diepgravend en bruikbaar boek van Carol Dweck. Voor degenen die het nog niet kennen: Dweck maakt een verschil tussen de 'groeimindset' en 'fixed mindset'. Met een groeimindset zie je intelligentie als iets dat je kunt ontwikkelen en sta je open voor leerkansen. Als je door de bril van de fixed mindset kijkt geloof je niet zo dat mensen (of jijzelf) nog heel erg kunnen groeien.
 

Het ontwerpboek

Wat maakt sommige leertrajecten zo succesvol? Zijn er gouden regels voor het ontwerpen ervan? Valt het te leren: ontwerpen van leren dat werkt? Mariël Rondeel, Erik Deen, Ans Grotendorst en Joseph Kessels die het Ontwerpboek samenstelden denken van wel. Door goed te kijken naar wat werkt. En door de kunst af te kijken bij ervaren ontwerpers. Het Ontwerpboek is een bundel met veel praktijkvoorbeelden en reflecties voor ontwerpers van leertrajecten. Een boek om er telkens opnieuw weer bij te pakken en het ontwerpen van leertrajecten telkens opnieuw weer een stap verder te brengen.

Effectief samenwerken: de driehoek van verantwoordelijke relaties

Een vlot geschreven boek waarin de driehoek van effectieve samenwerking kernachtig wordt beschreven. In de driehoek nemen een initiator, actor en ondersteuner samen verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. Samenwerken via de driehoek is een manier om kansen op leren, groeien en versnellen te benutten. Het denken in driehoeken is in mijn eigen adviespraktijk niet meer weg te denken. Ik zie het als dé manier om resultaatgericht te werken via optimale samenwerking. De driehoek vormt een verfrissend alternatief voor de meer gangbare tools op het gebied van samenwerken.

10 Innovatielessen uit de praktijk

Wat versta ik onder innoveren?
Innoveren is ‘hot’. Er zijn vele definities van in omloop. Goed om even stil te staan bij wat ik in dit kader onder innoveren verstaan. Ik maak gebruik van twee definities.

Commencement speech Steve Jobs

Bekijk het volgende filmpje eens. Steve Jobs vertelt over zijn leven en leerkoers. Heel inspirerend! 

Aan de slag met urgente vraagstukken | Leren, experimenteren en ondernemen

Een belangrijk deel van mijn werk bestaat uit het ondersteunen van mensen, teams en organisaties bij het werken aan thema's of vraagstukken die er voor hen echt toe doen. Deze vraagstukken zijn divers. Het kan gaan over het meer gezamenlijk vormgeven van de zorg met mantelzorgers en professionals, klantgerichter werken, met een nieuwe methodiek of werkwijze werken of het versterken en profileren van de professionele organisatie. Leren & vernieuwen spelen in dit soort trajecten altijd een belangrijke rol.

Pagina's

Abonneren op RSS - Leren