Wat ik doe

In mijn werk vervul ik verschillende rollen:
 • procesadviseursamen met mijn opdrachtgevers werk ik aan krachtige aanpakken voor urgente vraagstukken. Daarbij schakel ik tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau.
 • ontwerper: ik ben een ontwerper van leerinterventies van een halve dag (workshop) tot leertrajecten van een half jaar of langer. Ook in organisatieontwikkeling is de rol van ontwerper belangrijk. Waar het me om gaat is dat leren bijdraagt aan het realiseren van doelen die er voor een organisatie echt toe doen.
 • ontwikkelaar: mijn werk bestaat ook uit de praktische vertaling van ideeën, concepten, methodieken naar de concrete context van een professional, team of organisatie.
 • facilitator/coach: ik faciliteer leerprocessen op verschillende manieren: een workshop, individuele coaching, teamcoaching, een leertraject, intervisie, ondersteuning van een veranderteam.
 • project- of programmaleider: regelmatig vervul ik de rol van project- of programmaleider. Afhankelijk van de aard van het vraagstuk werk ik met een uitgebreid plan of we bouwen de brug terwijl we erover lopen.
 • praktijkonderzoeker: praktijkonderzoek zie ik als een belangrijke motor voor verandering in organisaties. Ik initieer graag praktijkonderzoek om in een organisatie kennis, ervaring, groei en beweging op te sporen en te versterken. Het geeft interessante inzichten en stimuleert het leren van betrokkenen.

Tegelijkertijd kun je mij zien als een:
 • partner: het werken aan een droom of het oplossen van een probleem zie ik als een gezamenlijke onderneming van mijn opdrachtgever en mezelf. Ik werk dan ook niet zozeer voor mijn opdrachtgever maar met mijn opdrachtgever. Zodra er meedere perspectieven samenkomen kunnen effectieve nieuwe wegen ontstaan.
 • aansteker: ik beperk me niet tot het geven van een advies. Veel liever enthousiasmeer ik anderen om samen met mij de handen uit de mouwen te steken. We gaan aan de slag met het omzetten van goede ideeën naar oplossingen in de praktijk!
 • schrijver: door het schrijven over mijn werk in de vorm van blogs deel ik mijn kennis met anderen. Methodieken en instrumenten werk ik regelmatig uit op papier. Je vindt ze ook op deze website. Het reflecteren helpt om nieuwe stappen te zetten.
 • netwerker: regelmatig leg ik lijntjes en breng ik mensen met elkaar in contact.
 • vernieuwer: "no problem can be solved from the same level of consciousness that created it", zei Einstein eens. Als adviseur lever ik graag mijn bijdrage aan vernieuwing en zoek ik naar nieuwe manieren om met elkaar energie in het proces te houden.
 • leerling en leraar: leren is werken en werken is leren. Leren doe je juist ook van en met elkaar. Mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling blijft doorgaan. Leren en experimenteren blijven een belangrijk onderdeel uitmaken van mijn werk en leven.

Waar ik voor sta
Ik geloof in de persoonlijke kracht van mensen. Ik lever graag mijn bijdrage aan het creëren van mogelijkheden voor leren en vernieuwen die bijdragen aan duurzame ontwikkeling van mens, organisatie en maatschappij. De waarom-vraag is voor mij belangrijk. Een verandering of vernieuwing 'starts with why'.