Actief luisteren

Om effectief te kunnen communiceren en de boodschap van de ander goed te begrijpen, is het belangrijk om de essentie te achterhalen. Je bent geneigd te denken dat je een ander wel begrijpt, terwijl je het verhaal op jouw manier interpreteert. Actief luisteren is daarom essentieel. Deze tool gaat in op hoe je dat doet.

De tool is afkomstig uit de leergang Corporate Learning van de Foundation for Corporate Education waaraan ik van 2005 - 2007 deelnam.
Waarderend onderzoeken is een inspiratiebron: ‘focus on the strengths, the positive instead of what fails and the negative’. De mensen om wie het draait nodigen we uit een actieve rol te nemen in de toekomst van de zorg, hun werk, organisatie of wijk.