Feedback geven

De eerste stap in escaleren die hoort bij transparant managen is gericht feedback geven. Hoe zorg je ervoor dat jouw feedback effectief is?

Over feedback is natuurlijk heel veel geschreven. Eén van de bronnen voor mij is het boek 'Alles wat je aandacht geeft, groeit: de kunst van het transparant managen' van Cora Smit met medewekering van Saskia Tjepkema.
Waarderend onderzoeken is een inspiratiebron: ‘focus on the strengths, the positive instead of what fails and the negative’. De mensen om wie het draait nodigen we uit een actieve rol te nemen in de toekomst van de zorg, hun werk, organisatie of wijk.