Transparant managen

Het model 'Transparant managen' dat is ontwikkeld door Cora Smit met medewerking van Saskia Tjepkema gaat uit van enkele leerprincipes waarvan het belangrijkst luidt: alles wat je aandacht geeft, groeit. Transparant managen is een model voor de beïnvloeidng van gedrag. Je creëert er gewenst werkgedrag mee en een plezierige werksfeer. 

In het boek 'Alles wat je aandacht geeft, groeit: de kunst van het transparant managen' wordt het model uitgebreider beschreven.
Waarderend onderzoeken is een inspiratiebron: ‘focus on the strengths, the positive instead of what fails and the negative’. De mensen om wie het draait nodigen we uit een actieve rol te nemen in de toekomst van de zorg, hun werk, organisatie of wijk.