Waarderend evalueren

Deze vorm van evalueren leerde ik van Mark Bouman toen ik werkte als adviseur/facilitator in de KPMG Business School. Het is voor mij nog altijd een veelgebruikt hulpmiddel voor een krachtige evaluatie. De tool past prima binnen het perspectief van waarderend onderzoeken.
Waarderend onderzoeken is een inspiratiebron: ‘focus on the strengths, the positive instead of what fails and the negative’. De mensen om wie het draait nodigen we uit een actieve rol te nemen in de toekomst van de zorg, hun werk, organisatie of wijk.